GRATIS WEBINAR: FÅ STYR PÅ PROJEKTERS VÆRDISKABELSE

Oplev hvordan man med et gennemprøvet værktøj systematisk kan arbejde med projekters værdiskabelse

Med BC Light får man overblik og større vished for, hvad der kommer ud af projekterne, og at man bruger ressourcerne på det, som skaber størst værdi.

Dels i form af gennemregnede økonomiske konsekvenser af projekter, men også et billede af de bredere gevinster indenfor f.eks. klima, miljø og trivsel.

Med BC Light er det superlet at lave en Business Case og efterfølgende holde den opdateret. Dermed bliver forudsætninger og konsekvenser af et projekt altid synlige for de relevante interessenter, og beslutninger træffes på et realistisk grundlag.

Men værktøjet i sig selv gør det ikke. Derfor har webinaret 2 halvlege:

  • En grundig gennemgang af alle funktionaliteterne i BC Light, – både selve Business Case-værktøjet og også det tilhørende Porteføljemodul.
  • Hvordan får vi BC Light indført i organisationen? Vi deler erfaringer fra mange implementeringer, og gennemgår en best practise governance-model herfor.

Webinaret afholdes torsdag den 23. november kl. 15. Det forventes at vare ca. 50 minutter. Det ledes af Henrik Faarup og Jes Mejlby Jørgensen.

TILMELDING

Webinaret afholdes på Zoom, og du vil forinden modtage et særskilt link.

Få styr på projekters værdiskabelse