BLIV SKARP PÅ BUSINESS CASES

Fordi Business Casen er central som styringsværktøj ved gennemførelse af forandringer og projekter

 • kr. 5.300,- ekskl. moms

 • Faarup & Partners, Vestergade 1, 2, København K

 • Undervisere:
  Henrik Faarup
  Jes Mejlby Jørgensen
  Bjarne Gertz Pedersen

Bliv Skarp på Business Cases

Al erfaring viser, at en opdateret og troværdig Business Casen er nødvendig, hvis man skal lykkes med sine projekter. Den er måske ligefrem det vigtigste procesværktøj til at sikre forankring og forandring – af små eller store projekter, og af simple eller komplekse forandringer.
Vi er i gang med den 9. sæson af dette populære og intensive 1-dags kursus, som mere end 1.000 kursister fra over 300 virksomheder har deltaget på, – og altid med høje evalueringer. Du bør også deltage, hvis du ønsker at beherske og være knivskarp på denne disciplin.

DIT UDBYTTE

Du får tilgang til den nyeste indsigt og best-practice metoder og -værktøjer, herunder at kunne afdække og estimere projekters værdi – kvalitativt og kvantitativt.
Efter kurset er du bedre i stand til at navigere uden om de mest almindelige faldgruber, så dine Business Cases er konsistente, opdaterede og troværdige.

INDHOLD

Kurset genopfrisker basale færdigheder og ajourfører viden om aktuelle temaer og anvendelser, herunder:

 • Hvad er Business Casens grundlæggende elementer?
 • Hvilke trin skal jeg igennem for at bygge en Business Case?
 • Business Casen som procesværktøj og grundlag for ledelse af forandringer, effektiv kommunikation, gevinstrealisering og porteføljestyring.
 • Implementering af Business Casen som styringsmodel i organisationen, og hvordan du sikrer den rigtige governance omkring projekter og Business Cases.

Du får også en omfattende kursusdokumentation i form af

 • Templates: Generiske præsentationer og regneark til assessments og analyser.
 • Kocepter, modeller og værktøjskasse med praktiske eksempler på løsninger.
STRUKTUR OG FORM

Kurset afvikles over én intensiv dag og er opdelt i faser og temaer efter en gennemprøvet struktur. Formen består i en vekselvirkning af korte teorioplæg, gruppediskussioner, filmklip, cases og en række konkrette øvelser. Kurset er praksisnær og inddrager deltagernes erfaringer.
Inden kurset skal du udfylde et survey til afdækning af din erfaring og baggrund indenfor Business Cases.

DELTAGERE

Kurset er releant for alle, der arbejder med forandringer og projekter. Din rolle er enten i den decentrale virkelighed, hvor problemer føles, og ideer og resultater skabes, eller centralt i ledelsen, hvor overblik er nødvendigt for at kunne prioritere og beslutte.
Vi vil på kurset punktere de mange myter og misforståelser, der er omkring Business Cases, så du efterfølgende vil være i stand at vurdere holdbarheden og kvaliteten af de Business Cases, du bliver involveret i.

UNDERVISERE

Du bliver undervist af seniorpartnere fra Faarup & Partners, som alle har dyb praktisk erfaring med at arbejde med Business Cases, og som har lang ledelseserfaring fra store virksomheder.

 • kr. 5.300,- ekskl. moms

 • 21/11/2018 09:00 – 17:00

 • Faarup & Partners, Vestergade 1, 2, København K

 • Undervisere:
  Henrik Faarup
  Jes Mejlby Jørgensen
  Bjarne Gertz Pedersen

Tilmeld dig her

Bliv Skarp på Business Cases

Behov for råd eller mere information om kurset?

Kontakt en af underviserne:

Henrik Faarup
Jes Mejlby Jørgensen
Bjarne Gertz Pedersen

Behov for at vide mere om Business Cases?

Business Casen som ledelsesværktøj
– Børsens ledelseshåndbøger

Hør hvad andre kursister mener om kurset

Business Cases i Herning Kommune

Robuste forandringer og projekter
– Kommentar v/Henrik Faarup

Københavns Lufthavne fokuserer på gevinsterne ved alle projekter

FLSmidth – Tallene taler et sprog hele organisationen forstår

BC Light Business Case værktøj