MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNING

Få konkrete redskaber der øger din mentale robusthed samt smartphone App til vedligeholdelse og sikring af varig effekt

FORMÅL

  • Mental robusthed er ikke noget man enten besidder – eller ikke besidder. Det er en psykologisk færdighed, som kan trænes.
  • Overalt bliver der i stigende grad stillet krav om høj fleksibilitet og effektivitet, og det kræver en mental robusthed at holde fast i gnisten, kunne udvikle sig og undgå stress.
  • Formålet med træningsforløbet er at øge sin mentale robusthed, så man bedre bliver i stand til at håndtere sin karrieremæssige og arbejdsmæssige udfordringer.

UDBYTTE AF KURSET

  • Indsigt i egne psykologiske ressourcer og hvordan man bringer dem i spil
  • Konkrete redskaber der øger din mentale robusthed
  • En personlig trænings-App til vedligeholdelse af træningen
  • En VIA PRO rapport med indgående beskrivelse af dine styrker
  • MRT Survey der måler din mentale robusthed før og efter træning

Kursus gennemføres både som et åbent og som et virksomhedstilpasset kursus.

Kurset udbydes i samarbejde med Center for Mental Robusthed. Nærmere kursusbeskrivelse og oplysning om tilmelding mv. på Center for Mental Robustheds hjemmeside.

Vil du vide mere?

Bliv kontaktet

— Eller ring nu på telefon +45 33 32 32 99