PORTEFØLJESTYRING

BC Portfolio

BC Portfolio er et digitalt værktøj, som på enkel vis giver mulighed for at konsolidere og samlet analysere flere Business Cases ud fra forskellige vinkler: økonomi, nøgletal, strategi, ressourceforbrug, risikoprofil, organisatoriske gevinstrealiseringsplaner mm. Værktøjet kan anvendes til at skabe en samlet Business Case eller til at sammenligne Business Cases for flere scenarier.

BC Portfolio viser påvirkningen for den enkelte organisatoriske enhed på tværs af flere projekter i et program eller strategi, hvilket giver helt nye muligheder for dialog og afklaring med gevinstejere og andre interessenter.

BC Portfolio er implementeret hos en række større såvel som mindre virksomheder og organisationer. Værktøjet forudsætter brug af BC Light til at skabe konsistente Business Cases.

UDBYTTE
  • Konsolidering af flere Business Cases til en samlet Business Case for et program eller en strategi.
  • Overblik over nøgletal samt de estimerede gevinster og udgifter på tværs af de konsoliderede Business Cases.
  • Mulighed for at prioritere blandt en samling af projekter.
  • Værktøjet kan implementeres, som en del af et programkontor eller porteføljestyringsrolle.
YDELSER
  • Sparring med ledelsen omkring effektiv anvendelse af et porteføljestyringsværktøj.
  • Tilpasning og implementering af værktøjet i overensstemmelse med organisationens behov.
  • Uddannelse og support, der sikrer, at porteføljestyring giver et effektivt udbytte.

Vil du vide mere?

Bliv kontaktet

— Eller ring nu på telefon +45 33 32 32 99