SOURCING

Sourcing er en central proces for mange virksomheder, både offentlige og private. Erfaringer og forskning viser, at der er enorme gevinster at hente, hvis man køber de rigtige varer og ydelser, og er organiseret optimalt omkring processen. Vi har arbejdet på strategisk og taktisk niveau med indkøb og in- og outsourcing i store virksomheder i mange år, på både kunde- og leverandørsiden. Vores rådgivning om sourcing er derfor stærkt erfaringsbaseret, for vi har været der selv, og vi ved, hvad der virker.

Sourcing strategi – hvordan sikrer man det rigtige snit?

Det rigtige sourcing snit indbefatter et opdateret overblik/billede af, hvad der skal købes ude, og hvad der skal håndteres med interne ressourcer.

På visse områder kan det være en ret indlysende øvelse at afklare dette, mens det på andre kan være relativt komplekst, fordi flere hensyn trækker i hver sin retning, f.eks.:

 • Økonomi: Hvad kan bedst betale sig økonomisk? Hvor kan vi spare eller effektivisere?
 • Innovation: Kan vi opnå nye forretningsmuligheder ved at købe ydelser af innovative forretningspartnere?
 • Kvalitet: Kan vi få en bedre kvalitet ved at gå den ene eller anden vej?
 • Kompetencer: Ofte kan man være tvunget til eksternt at købe nødvendige kompetencer, men på hvilke områder skal man være selvforsynende?
 • Risiko: Bliver vi mere sårbare ved at gøre os afhængig af en stor og dygtig leverandør? Og hvad med forsyningssikkerheden?

Vi kan bidrage og bistå med:

 • at få foretaget en samlet vurdering af dette sourcing landskab, så det kan anvendes strategisk fremadrettet, og med sikring af den rigtige balance mellem interne og eksterne ydelser, inklusive anbefalinger til implementering
 • at udarbejde beslutningsgrundlag for mere konkrete cases – om man skal gøre det selv eller skal outsource? Især outsourcing på it-området har vi solid erfaring med fra nogle af de største cases i Danmark.

Som rød tråd i vores rådgivning indgår at sikre værdiskabelsen – altså at der foreligger realistiske beslutningsgrundlag og gevinstrealiseringsplaner, så  ressourcerne bruges de på de rigtige projekter.

Best practice organisering og -styring

Ovenstående best practice-model repræsenterer den samlede mængde af opgaver, som en organisation skal løse for at lykkes med sine indkøb. Modellen udgør et katalog af anbefalinger – ca. 40 ialt – fordelt på de angivne områder.

Modellen kan anvendes i forbindelse med: 

 • Analyse: Hvor er en organisation i forhold til best practice, og på hvilke områder er der markante gaps?
 • Forslag til organisering: Hvordan bør organisationen organisere sig fremadrettet, hvilke opgaver bør løses hvor og af hvem?
 • Plan for implementering: I hvilken takt de enkelte aktiviteter bør gennemføres, så den reelle forandring indfinder sig og de tilhørende gevinster realiseres.

En professionel indkøbsorganisation er bl.a. kendetegnet ved:

 • En governance med klare roller og ansvarsfordelinger – herunder identificering af de nødvendige kompetencer
 • At indkøb bliver mere effektive, får en højere kvalitet og skaber besparelser
 • En professionel dialog med leverandørerne om risiko, ydelser, kvalitet og innovation

Kontakt gerne en af vores sourcing-specialister: Henrik Faarup, Jes Mejlby Jørgensen eller Sven Kolstrup.

Sourcing dialog