STYREGRUPPER

Fejlslagne projekter i form af forsinkelser, overskredne budgetter eller udeblevne gevinster koster hvert år milliarder. Vi har længe haft en mistanke om, at mangelfuld ledelsesinvolvering i styringen af projekterne er en af forklaringerne herpå. Det bekræftes af vores undersøgelse ”Er styregrupper spild af tid”, som peger på, at der er brug for en ny tilgang, der i højere grad hjælper virksomhederne med at skabe resultater og værdi.

Frameworket ovenfor er vores bud herpå. De enkelte temaer indeholder specifikke anbefalinger, og er vores forslag til, hvordan man som virksomhedsledelse bedre kan involvere sig i styringen af projekter, så mange flere af projekterne lykkes – på alle parametre. Vores forventning er, at frameworket umiddelbart kan anvendes overfor alle projekttyper og – modeller.

Med udgangspunkt i frameworket tilbyder vi

  • Styrk Styregruppe-kurset – f. eks. ved igangsætning af styregrupper, eller konkret brug af frameworket
  • At indgå som eksternt styregruppemedlem i en periode
  • At gennemføre et Sanity Check af et konkret projekt – for at være på den sikre side
  • Tilgang til best-practice-koncepter indenfor Business Cases, Gevinstrealisering, Porteføljestyring, Afrapportering, The Human Factor og Forandringsledelse

Rapporten om styregrupper

Få tilsendt rapporten

— Eller ring nu på telefon +45 33 32 32 99