BLIV SKARP PÅ BUSINESS CASES

Lær at forstå og kunne arbejde med gennemregnede økonomiske konsekvenser af projekter og det tilhørende billede af bredere gevinster indenfor f.eks. klima, miljø og trivsel.

Vi er i gang med den 14. sæson af dette populære og intensive 1-dags kursus, som omtrent 1.200 kursister fra næsten 400 virksomheder har deltaget på, – og altid med tårnhøje evalueringer.

Dit udbytte

Lad os tage dig til next level, så du langt smartere og mere effektivt kan arbejde med Business Cases og Gevinstrealisering.
Du får tilgang til den nyeste indsigt og best-practice metoder og -værktøjer, herunder at kunne afdække og estimere projekters værdi – kvalitativt og økonomisk.
Du lærer at identificere og planlægge de forandringer, der skal til for, at gevinsterne bliver til noget.
Efter kurset er du bedre i stand til at navigere uden om de mest almindelige faldgruber og sikre involvering og ejerskab hos de relevante interessenter.

Indhold

Kurset genopfrisker basale færdigheder og ajourfører viden om aktuelle temaer og anvendelser, herunder:

  • Hvad er Business Casens grundlæggende elementer og hvilke trin skal jeg igennem for at bygge den.
  • Bruge Business Casen som procesværktøj og grundlag for gevinstrealisering og porteføljestyring.
  • Hvordan modeller og værktøjer kommer i spil, så organisationen får overblik og kan prioritere efter, hvad der giver mest værdi.

Du får også en omfattende kursusdokumentation i form af

  • Templates: Generiske præsentationer og regneark til assessments og analyser.
  • Koncepter, modeller og værktøjskasse med praktiske eksempler på løsninger

Struktur og form

Kurset afvikles over én intensiv dag og er opdelt i faser og temaer efter en gennemprøvet struktur. Formen består i en vekselvirkning af korte teorioplæg, gruppediskussioner, filmklip, cases og en række konkrete øvelser. Kurset er praksisnær og inddrager deltagernes erfaringer.
Inden kurset skal du udfylde et survey til afdækning af din erfaring og baggrund indenfor Business Cases.

Deltagere

Kurset er relevant for alle, der arbejder med projekter og omstillinger. Din rolle er enten i den decentrale virkelighed, hvor problemer føles, og ideer og resultater skabes, eller centralt i ledelsen, hvor overblik er nødvendigt for at kunne prioritere og beslutte.
Vi vil på kurset punktere de mange myter og misforståelser, der er omkring Business Cases, så du efterfølgende vil være i stand at vurdere holdbarheden og kvaliteten af de Business Cases, du bliver involveret i.

Næste kursus afholdes i Kolding den 15. november

Opnå særpris ved flere tilmeldinger fra samme organisation.

  • Pris: kr. 5.300,- ekskl. moms.
  • Trapholt, Æblehaven 23, 6000 Kolding
  • Undervisere: 
Henrik Faarup, Jes Mejlby Jørgensen
  • Intensivt 1-dags kursus: 9.00 – 16.30
Bliv Skarp på Business Cases

Meget erfarne undervisere

Du bliver undervist af seniorpartnere fra Faarup & Partners, som har dyb praktisk erfaring med at arbejde med Business Cases og gevinstrealisering, og som har lang ledelseserfaring fra store virksomheder. Kontakt dem gerne.

Henrik Faarup
Jes Mejlby Jørgensen

Vil du vide mere om Business Cases

Kurset indgår i programmet KOMPETENCELØFT VÆRDISKABELSE