BLIV SKARP PÅ GEVINSTREALISERING

Fordi en systematisk tilgang sikrer, at ressourcerne bruges på de rigtige projekter

 • Pris: kr. 5.300,- ekskl. moms.
 • Faarup & Partners, Vestergade 1, 2, København K
 • Undervisere: 
Henrik Faarup, Jes Mejlby Jørgensen
 • Intensivt 1-dags kursus: 9.00 – 16.30
Bliv Skarp på Gevinstrealisering

De fleste er enige om, at man skal følge op på, om projekter resulterer i det, som var formålet, da man satte dem i gang. Og hvordan skal man kunne gennemføre projekter uden mål og retning? Men i praksis viser det sig, at opfølgning og gevinstrealisering i 4 ud af 5 projekter er stærkt mangelfuld eller slet ikke tilstede. Det er der ikke én, men en hel vifte af forklaringer på.

DIT UDBYTTE

Du lærer at beherske en praktisk orienteret tilgang til at sikre at gevinsterne bliver realiseret. Efter kurset kan du identificere, hvilke nødvendige forudsætninger, der skal være på plads i et konkret projekt før gevinstrealisering er mulig, og du kan opstille en gevinstrealiseringsplan for et projekt. Du bliver også i stand til at vurdere, hvad din organisation mangler for at være god til at gevinstrealisere.

INDHOLD

Kurset indledes med en gennemgang af teori og praksis mht., hvordan man høster gevinsterne – understøttet af en række gode og dårlige eksempler. Dernæst introduceres Koncept for Gevinstrealisering, der bygger på international best-practise. Vores erfaring er, at de 5 realiseringsfaktorer i konceptet alle skal være under kontrol for at lykkes. Vi arbejder med praktiske værktøjer til at

 • Identificere og estimere de kvantitative og kvalitative gevinster
 • Planlægge de nødvendige forandringer, og sikre involvering af de direkte implicerede
 • Holde Business Casen opdateret
 • Sikre sammenhæng mellem ansvarlige på centralt og decentralt niveau
 • Skabe overblik over gevinster knyttet til scenarier og porteføljer af projekter
 • Sammenfatte gevinstrealiseringsplanen

Kurset afsluttes med en evaluering af, hvordan man kommer videre med gevinstrealisering i et aktuelt projekt eller generelt.

STRUKTUR OG FORM

Kurset afvikles over én intensiv dag, og emnet gøres konkret ved i løbet af dagen at arbejde med gevinstrealisering i en gennemgående case. Formen består i en vekselvirkning af korte teorioplæg, gruppediskussioner, filmklip, cases og en række konkrete øvelser. Kurset er praksisnær og inddrager deltagernes erfaringer.
Inden kurset skal du udfylde et survey til afdækning af din erfaring og baggrund indenfor Gevinstrealisering.

DELTAGERE

Kurset henvender sig til dig, som

 • Er medlem af en ledergruppe, centralt eller decentralt
 • Medvirker i et konkret projekt, som er i opstarts- eller gennemførelsesfasen
 • Er nøgleperson eller -interessent i forbindelse med konkrete forandringer
 • Har deltaget på kurset Bliv Skarp på Business Cases, og vil et skridt videre
UNDERVISERE

Du bliver undervist af seniorpartnere fra Faarup & Partners, som alle har dyb praktisk erfaring med at arbejde med Gevinstrealisering, og som har lang ledelseserfaring fra store virksomheder.

 • Pris: kr. 5.300,- ekskl. moms.
 • Faarup & Partners, Vestergade 1, 2, København K
 • Undervisere: 
Henrik Faarup, Jes Mejlby Jørgensen
 • Intensivt 1-dags kursus: 9.00 – 16.30
Bliv Skarp på Gevinstrealisering

Kontakt en af underviserne for evt. spørgsmål:

Henrik Faarup
Jes Mejlby Jørgensen

Vil du vide mere om Gevinstrealisering?

Robuste forandringer og projekter
– Kommentar v/Henrik Faarup

Vores rådgivning baseret på best-practise Koncept for Gevinstrealisering

Københavns Lufthavne fokuserer på gevinsterne ved alle projekter